Termin dodatkowy dla LO i innych kierunków

Termin dodatkowy dla LO i pozostałych – 12 sierpnia godz. 17.00-19.00.
Zakres materiałów:

  1. Tworzenie spisu treści, spisu ilustracji w edytorze tekstu Word
  2. Wstawianie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym Excel
  3. Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
  4. Grafika komputerowa w wybranym programie
  5. Tworzenie stron internetowych w Google Sites

Pozostałe kierunki także zapraszam w razie potrzeby w powyższym terminie.