Zaliczenie PSTD V

Zaliczenie przedmiotu Technologie Informatyczne dla V semestru Policealnej Szkoły Techników Dentystycznych odbędzie się na zajęciach w dniu 14.01.2018 w godzinach 9:00-12:50.